luni, 11 aprilie 2011

Proiecte cultural-educative

Efigii ale spiritualităţii naţionale


Efigii ale spiritualităţii naţionale este denumirea proiectului cultural-educativ interdisciplinar naţional care se derulează pe întreg parcursul anului şcolar 2010-2011 (septembrie 2010-iunie 2011).
Iniţiat de scriitorul Ştefan Dincescu, directorul Editurii Amphion din Bacău, proiectul are ca organizatori Editura Amphion, Şcoala cu clasele I-VIII „Octavian Voicu” Bacău, Colegiul Tehnic de Comunicaţii  „Nicolae Vasilescu-Karpen” şi Colegiul „Henri Coandă” Bacău.
Activităţile cultural-educative derulate în cadrul proiectului se desfăşoară în parteneriat cu alte instituţii culturale din Bacău: Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Complexul Muzeal Judeţean „Iulian Antonescu”, Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”.
Proiectul, având drept obiectiv general dezvoltarea conştiinţei naţionale şi estetice prin asumarea valorilor locale şi naţionale din domeniul artelor şi al ştiinţei, urmăreşte conştientizarea importanţei asumării valorilor culturale locale şi naţionale şi rafinarea nivelului de cultură a tinerei generaţii în rândul elevilor şi cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ organizatoare (şi nu numai).
Pe parcursul derulării proiectului, organizatorii propun mediatizarea atât a personalităţilor marcante ale Bacăului cât şi a marilor personalităţi din cultura naţională şi cu răsunet internaţional.
Dintre personalităţile propuse de organizatori pentru a fi mediatizate în rândul beneficiarilor (elevi, cadre didactice, studenţi şi părinţi) menţionăm selectiv: Georgr Bacovia, Octavian Voicu, Nicu Enea, George Apostu, Gheorghe Vrănceanu, George Enescu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Marin Sorescu, Constantin Brâncuşi, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, Anghel Saligny, Nicolae Vasilescu-Karpen.
Întâlnirile cu scriitori şi cu alte personalităţi marcante din viaţa culturală a Bacăului se vor materializa atât pe parcursul desfăşurării activităţilor culturale cât şi în cadrul lansărilor de carte cu care ne-a deprins, de mai bine de un deceniu, scriitorul Ştefan Dincescu.
La finalul proiectului, organizatorii invită – pe toţi cei ce doresc să-şi dezvăluie abilităţile în domeniul creativităţii – la Concursul naţional de creaţie literară Marin Sorescu – Ieşirea prin cer” şi la Simpozionul naţional „Noi şi ceilalţi. Majoritate şi minoritate. Feţele desegregaţiei în literatură” (28 mai 2011, la Şcoala cu clasele I-VIII Octavian Voicu” Bacău).
În ce priveşte diseminarea şi evaluarea proiectului, organizatorii propun dezbateri, vizite documentare, excursii tematice, apariţii în presă şi editarea revistei Corn de melc” a Cenaclului literar „Marin Sorescu”.

Grădina Botanică Iaşi

Iubiţi natura şi dezlegaţi-i tainele!

            Pentru că tinerii, a căror activitate cultural-educativă o urmărim şi o îndrumăm cu deosebită atenţie şi responsabilitate, iubesc şi ocrotesc natura, o studiază cu mare atenţie, încercând să-i pătrundă adâncile-i taine, s-au înscris şi în proiectele „Eco-Şcoala” şi „Iubim natura”, i-am invitat să vadă un loc miraculos în care trăiesc deopotrivă diverse specii botanice: Grădina Botanică Iaşi.
            Vă invităm să descoperiţi ceea ce au văzut ei la grădina botanică.


Excursie tematică: Iaşi - capitala culturală a Moldovei

Oameni şi locuri

            Pentru că am descoperit atâtea detalii despre viaţa şi activitatea creatoare a unora dintre personalităţile de seamă ale culturii noastre naţionale, am găsit oportun ca, cel puţin la câţiva dintre ei, să putem pătrunde în mediul în care au trăit şi creat, să descoperim natura şi peisajele locurilor care i-au inspirat.
            În acest scop am organizat o excursie documentară pe traseul Bacău – Roman – Mirceşti – Iaşi (12 noiembrie 2010) şi vă dezvăluim ceea ce au descoperit excursioniştii:

1. Casa memorială „Vasile Alecsandri” de la Mirceşti: casa şi lunca Siretului unde a locuit şi creat întemeietorul speciei literare a pastelului – Vasile Alecsandri.
            Casa, construită de poetul Vasile Alecsandri (în 1867) după propriile planuri, a fost lăsată sub formă de donaţie, conform testamentului poetului, Academiei Române, devenind muzeu din 1955.
            Expoziţia permanentă reconstituie, cronologic, etape din viaţa scriitorului şi momente legate de activitatea sa literară: portretele părinţilor şi ale familiei, perioada studiilor la Iaşi şi la Paris, debutul literar, activitatea de culegător de folclor şi de dramaturg, participarea la evenimentele de la 1848 şi din perioada Unirii.
            În curtea casei se află mausoleul în care se află sicriul poetului precum şi osemintele părinţilor şi ale soţiei sale.
            Încă de la intrarea în grădină, străjuind locul, te întâmpină stejarii şi nucii seculari, plantaţi de poet.

2. Casa Dosoftei din Iaşi
            Datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în 1679 mitropolitul Dosoftei a instalat în ea a doua tiparniţă din Moldova.
            Printre piesele importante ale muzeului se numără: un manuscris slavon din secolul al XIV-lea (1350-1380); un Liturghier tipărit de Macarie în 1508; Apostolul, cel mai vechi manuscris românesc datat (1559-1560); cele mai vechi copii ale letopiseţelor Ţării Moldovei de Grigore Ureche şi Miron Costin; Cazania mitropolitului Varlaam, prima tipăritură în limba română din Moldova (1643); Psaltirea în versuri (1673) a mitropolitului Dosoftei şi o Evanghelie ce a aparţinut lui Dosoftei (cu însemnări autografe); o copie a Letopiseţului Ţării Moldovei de Ion Neculce (realizată de Al. Beldiman); un Hronograf din secolul al XVIII-lea ce a aparţinut poetului Mihai Eminescu; macheta tiparniţei lui Dosoftei şi o colecţie de icoane din secolele XVI – XVIII.3. Casa memorială „Ion Creangă” (Bojdeuca „Ion Creangă” din Ţicău) – a fost primul muzeu memorial literar din România (deschis publicului la 15 aprilie 1918).
            În această casă a locuit marele nostru povestitor în perioada 1872 – 31 decembrie 1889; aici s-a cunoscut şi împrietenit cu marele poet Mihai Eminescu; aici a scris întreaga sa operă: Poveştile, Povestirile şi Amintirile din copilărie; alcătuită din două încăperi mici, o prispă şi un cerdac, pare coborâtă din poveste.
            Casa adăposteşte numai obiectele originale care au aparţinut scriitorului sau familiei sale.Veniţi: privighetoarea cântă, şi liliacul e-nflorit…

Veniţi: privighetoarea cântă, şi liliacul e-nflorit…
                                                (Alexandru Macedonski)

            Redeşteptarea la viaţă a naturii îmbie nu numai necuvântătoarele să caute mângâierile calde ale soarelui ci şi sufletele sensibile la frumuseţea mediului înconjurător.
            Antrenaţi de acordurile muzicale ale „Nopţii de mai” macedonskiene, membrii Cenaclului literar „Marin Sorescu”, însoţiţi de scriitorul Ştefan Dincescu şi de bibliotecara Florentina Dincă, s-au avântat în lumea mirifică a universului floral din parcul oraşului.
            După ce au salutat chipul de piatră al lui Eminescu, după ce au admirat multitudinea de flori multicolore care îmbălsămau aerul de primăvară, cu rezervoarele pline de vitalitate, elevi şi însoţitori, s-au întors la preocupările lor.
            Imaginile prezentate sunt realizate în Parcul Cancicov Bacău.Lansare de carte: Adio, Mister Bashô!, de Ştefan Dincescu

          Aşa cum de ani buni ne-a obişnuit, scriitorul Ştefan Dincescu şi-a marcat apariţia în sfera culturii băcăuane din nou, în primul sezon al anului 2011, cu încă un volum de versuri, intitulat sugestiv Adio, Mister Bashô!
          Aşadar, cu numai o zi înainte de Buna Vestire, în după-amiaza zilei de 24 martie, la ora 17, sala mare de şedinţe a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău a găzduit o nouă ediţie a întâlnirilor admirabile, manifestări culturale organizate de către inspectoratul şcolar.
          După conferinţa lunii cu tema „ De la Gutenberg la Bill Gates” (Dan Petruşca), după prezentarea Expoziţiei de carte veche (organizată în cadrul CCD Bacău de către bibliotecar metodist Oana Jianu) şi lansarea invitaţiei de a o vizita, de către directorul CCD, Gabriel Stan şi după încântătoarele acorduri de muzică clasică realizate de un grup de elevi de la Liceul de Artă „George Apostu”, poetul Ştefan Dincescu şi-a lansat cartea de poezie în stilu-i inconfundabil.
          După o scurtă şi sugestivă prezentare a activităţii creatoare a scriitorului, realizată de Daniel Florin Dincă (student la Facultatea de Litere a Universităţii „ Vasile Alecsandri” din Bacău), însoţit de un grup de elevi, membri ai Cenaclului literar „ Marin Sorescu” (pe care scriitorul îl coordonează), Ştefan Dincescu a prezentat un program literar-artistic, reuşind să domine întreaga atmosferă culturală.
          Despre carte, şi-au exprimat opiniile scriitorii Gheorghe Iorga şi Petre Isachi.
          Manifestările culturale incendiare şi-au aflat răsunet şi în ziarul „Observatorul de Bacău” din 25 martie 2011, sub măiestrul condei al jurnalistului Ştefan Olteanu.
          Imaginile inedite sperăm să vă transpună într-o atmosferă divină, ca aceea în care s-a consumat şi incantabilul eveniment cultural.
CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „Marin Sorescu – Ieşirea prin cer”

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

„Marin Sorescu – Ieşirea prin cer”


EDITURA AMPHION

– în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, Colegiul Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu-Karpen, Bacău, Colegiul Henri Coandă, Bacău, Şcoala Octavian Voicu, Bacău – organizează, în perioada 16-28 mai 2011, Concursul naţional de creaţie literară „Marin Sorescu – Ieşirea prin cer”.

A. La Concursul naţional de creaţie literară „Marin Sorescu – Ieşirea prin cer” pot participa profesori, studenţi, elevi de liceu şi de gimnaziu, dacă expediază, pe adresa Editurii Amphion, creaţii personale: 1. eseistică; 2. poezie; 3. proză.

B. Creaţiile expediate trebuie:
1. să fie tehnoredactate computerizat;
2. să însumeze 5-6 pagini / format A4;
3. să fie trimise până la 12 mai  2011 la adresa:

Editura Amphion, Director: Ştefan Dincescu,
Bacău, str. Chimiei, nr. 2, bl. 2, sc. D, ap. 8,
cod 600 286, judeţul Bacău;

C. Creaţiile reţinute de juriu (membri ai Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău) vor fi publicate în revista Corn de melc, editor Ştefan Dincescu.

D. Taxa de înscriere (20 de lei pentru profesori, 5 lei pentru studenţi şi elevi) se expediază până la 4 mai 2011 pe adresa Editurii Amphion.Regulament de ordine interioară al Bibliotecii Şcolare "Marin Sorescu"

 


Biblioteca şcolară  este colecţia de documente organizată în cadrul instituţiei de învăţămînt preuniversitar, care se află în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice şi este destinată sprijinirii procesului instructiv – educativ, satisfacerii cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii de personal din   unitatea de   învăţămînt; este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.
CONDIŢII  DE  ÎNSCRIERE
Biblioteca şcolară înscrie elevi de la cursurile liceale, şcoala de arte şi meserii, anii de completare şi ciclul superior al liceului pe baza buletinului / cărţii de identitate şi a tabelelor nominale pe clase întocmite de către profesorii diriginţi; cadre didactice titulare şi suplinitoare, alte categorii de personal angajat al unităţii de învăţămînt pe baza buletinului / cărţii de identitate.
Inscrierea la biblioteca şcolară este gratuită .
CONDIŢII  DE  IMPRUMUT
Biblioteca şcolară împrumută materiale utilizatorilor înscrişi la bibliotecă pe perioada anului şcolar ( 1 septembrie – 30 iunie ).
Pe perioada vacanţelor de vară pot împrumuta materiale doar cadrele didactice titulare şi personalul angajat permanent.
Elevii  pot împrumuta maxim 3 cărţi ( exclusiv manuale şcolare ) pe o perioadă de 15 zile, beneficiind de o perioadă de prelungire de pînă la 15 zile.
Cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat pot împrumuta maxim 5 cărţi     ( exclusiv manuale şcolare ) pe o perioadă de 30 de zile, beneficiind de o perioadă de prelungire de pînă la 15 zile.
Cititorii au obligaţia de a păstra în stare bună materialele împrumutate şi de a le  recondiţiona, dacă este cazul.
Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează  cu plata unei sume aplicată gradual, pînă la 50 % din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.
Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori sau nerestituirea acestora la biblioteca şcolară după primirea a două înştiinţări de restituire se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume calculată conform cap. II din  ,, Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţămîntului “ aprobată prin
Ord. 4626 din 21 iulie 2005 de MEdC (click aici).
Publicaţiile seriale, lucrările de referinţă şi lucrările care se găsesc într – un singur exemplar în biblioteca şcolară se consultă numai la sala de lectură .
Eliberarea actelor de studii ale elevilor în cazul absolvirii sau plecării din şcoală din diverse motive, precum şi eliberarea actelor cadrelor didactice la plecarea din unitatea de învăţămînt se va face numai pe baza unei fişe de lichidare din care să rezulte că nu au datorii la biblioteca şcolară.
           
PROGRAMUL  DE  FUNCŢIONARE  A  BIBLIOTECII  ŞCOLARE :

Luni, marţi, miercuri vineri :   8,00 –   9,50 : organizarea şi prelucrarea colecţiilor;
                                            9,50 – 16,00 : program cu utilizatorii;
Luni  :  8,00 – 14,00 : program cu utilizatorii;
            14,00 – 16,00 : activităţi culturale.


NOTĂ :
       Valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă în anul 2010 este de 28 de lei .

duminică, 10 aprilie 2011

SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,NOI ŞI CEILALŢI. MINORITATE ŞI MAJORITATE” 28 MAI 2011

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ,,OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
STR. BICAZ, NR. 17
TELEFON/FAX 0234 552 061
NR. ……………DIN …………......


SIMPOZIONUL NAŢIONAL
,,NOI ŞI CEILALŢI. MINORITATE ŞI MAJORITATE”
28 MAI 2011

ORGANIZATORI

■ EDITURA AMPHION
■ INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
■ ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ,,OCTAVIAN VOICU”, BACĂU
■ COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,N.V. KARPEN”, BACĂU
■ COLEGIUL ,,HENRI COANDĂ”, BACĂU

SECŢIUNI

SECŢIUNEA I: „FEŢELE” DESEGREGĂRII ÎN LITERATURĂ
SECŢIUNEA A II-A: MODALITĂŢI DE IMPLICARE A COMUNITĂŢII  ÎN ACTIVITATEA  ŞCOLARĂ
SECŢIUNEA A III-A: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  ÎN EDUCAREA  COPIILOR  PENTRU VIAŢĂ

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia)
           
■ 28 MAI 2011;  10.00 – 14.00;  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „OCTAVIAN  VOICU”, BACĂU

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ

■ Prezentarea lucrărilor va avea loc – pe secţiuni – la Şcoala cu clasele I-VIII  „Octavian Voicu”, Bacău.
■ Prezentarea unei lucrări nu va depăşi 10 minute.
■ Cadrele didactice vor achita o taxă de participare de 25 de lei de persoană, sumă ce va fi trimisă prin mandat poştal la adresa: ŞTEFAN DINCESCU, EDITURA AMPHION, BACĂU, STR. CHIMIEI, NR. 2, BL. 2, SC. D, AP. 8, COD 600286.
■ Fişele de înscriere vor fi trimise pe adresa de e-mail z_ fdd@yahoo.com,  până pe 1 mai 2011.
■ RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR ÎN VEDEREA  PUBLICĂRII ÎN
     VOLUM

1. Lucrările vor fi redactate în format A5, în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, 
cu diacritice,  corp de literă 12, la 1 rând.
2. Bibliografia este obligatorie.
3. Nu introduceţi note de subsol!
4. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.

■ Taxa de publicare în volum este de 30 de lei.
■ Această sumă (30 de lei) va fi trimisă prin mandat poştal până pe 1 mai 2011  la adresa: ŞTEFAN DINCESCU, ED. AMPHION, BACĂU, STR. CHIMIEI,   NR. 2, BL. 2, SC. D, AP. 8, COD 600286.FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL NAŢIONAL
„NOI ŞI CEILALŢI. MINORITATE ŞI MAJORITATE”

I. DATE DESPRE PARTICIPANT

1. Nume: ........................................................................
2. Prenume: ...................................................................
3. Adresă: ..........................................................................................................................
                 ............................................................................................................................
4. Telefonul personal: ...................................................
5. Telefonul şcolii ..........................................................
6. Adresa de e-mail: ..........................................................................................................
7. Unitatea şcolară: ...........................................................................................................
8. Specialitatea: .................................................................................................................

II. INFORMAŢII DESPRE LUCRARE


1. Titlul lucrării ...............................................................................................................
2. Secţiunea de încadrare ................................................................................................

III. MIJLOACE NECESARE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII:
♦ flip-chart;
♦ videoproiector;
♦ calculator;
♦ CD-player.

SUBLINIAŢI!
BIBLIOTECA ŞCOLARǍ " MARIN  SORESCU"


            Biblioteca şcolară Marin Sorescu a luat fiinţă în anul 1969 în cadrul nou înfiinţatei Şcoli Profesionale de Poştă şi Telecomunicaţii Bacău, cunoscând o rapidă evoluţie în ceea ce priveşte achiziţiile de carte; astfel, după numai 5 ani de la înfiinţare, biblioteca dispunea de un fond de carte de 10 430 de volume.
            Pe parcursul anilor, biblioteca a urmat traseul evoluţiei şcolii, intrând într-un proces continuu de reabilitare şi modernizare, apogeul cunoscându-l în perioada 2002 – 2010, finalizând cu termopane, gresie şi mobilier modern.
La aniversarea a 40 de ani, bibliotecii şcolare i s-a atribuit numele scriitorului Marin Sorescu, a cărei comemorare coincide cu Zilele colegiului (6 decembrie).
            În prezent biblioteca şcolară dispune de o suprafaţă de aproximativ 100 de m. p., având disponibile 10 locuri de studiu în sala de lectură; are în dotare 4 calculatoare conectate la internet şi o multifuncţională; deţinând un număr de       39 470 de volume; având un caracter enciclopedic, biblioteca vine în întâmpinarea cerinţelor cititorilor cu publicaţii din toate domeniile: dicţionare, enciclopedii şi lucrări de referinţă; lingvistică şi literatură română şi universală; istorie şi critică literară; geografie, istorie, ştiinţe socio-umane (filozofie, psihologie, pedagogie); ştiinţe (matematică, fizică, chimie, ştiinţe naturale); ştiinţe aplicate, medicină, tehnică şi inginerie; mitologie şi religie, artă, muzică, sport şi turism, oferind servicii de împrumut la domiciliu, informare şi studiu în sala de lectură – consultând publicaţiile destinate studiului la sala de lectură sau accesând site-urile disponibile pe internet; utilizatorii beneficiază de asistenţă în consultarea bibliografiilor şi elaborarea unor lucrări (referate, proiecte, prezentări ppt. etc.) pe teme date.
Biblioteca deserveşte anual, în medie, un număr de 950 de utilizatori, elevi şi cadre didactice care realizează, în medie, 60 de vizite la bibliotecă zilnic, împrumutând şi consultând în sala de lectură aproximativ 70-75 de unităţi de bibliotecă pe zi.
Având în vedere serviciile de internet pe care le oferă biblioteca, anul acesta şcolar, numai la sfârşitul semestrului I, un număr de 371 de utilizatori au frecventat sala de lectură (210 pentru studiu la sală şi 161 pentru navigare pe internet).
Condiţiile de înscriere şi de utilizare a serviciilor oferite de bibliotecă, precum şi programul de funcţionare le veţi descoperi in Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii şcolare "Marin Sorescu".
Asigurând un ambient plăcut şi primitor, biblioteca desfăşoară o activitate complexă de informare şi documentare, având la bază atât materialele din dotare cât resursele online, satisfăcând cerinţele de cunoaştere şi de completare a competenţelor educaţionale, activând ca un mic centru de informare şi documentare; numai numărul redus de locuri din sala de lectură şi dotarea sumară cu mijloace de informare şi prelucrare a informaţiei împiedică transformarea bibliotecii şcolare într-un Centru de Informare şi Documentare (CID).
În cadrul bibliotecii şcolare se derulează, în colaborare cu cadrele didactice din şcoală şi cu parteneri externi, diferite proiecte cultural-educative menite să aprofundeze cunoştinţele pe diverse teme sau să trezească interes pentru atingerea de noi orizonturi ale cunoaşterii (ştiinţă, literatură, artă, muzică, istorie, mediu etc.).
În cadrul bibliotecii şcolare, începând din decembrie 2003, îşi desfăşoară activitatea Cenaclul literar Marin Sorescu, sub directa coordonare şi îndrumare a scriitorului Ştefan Dincescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România; cenaclul reuneşte elevi şi cadre didactice din şcoală şi din alte instituţii de învăţământ, urmărind descoperirea şi iniţierea tinerilor cu talente deosebite în tainele creaţiei literare.
Pentru stimularea şi încurajarea activităţii de creaţie literară, cele mai bune lucrări sunt evaluate în concursurile de creaţie literară locale, judeţene sau/şi naţionale organizate de către Editura Amphion din Bacău în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi alte instituţii culturale şi de profil; creaţiile participante la aceste manifestări sunt publicate în revista Corn de melc a cenaclului literar.Pentru că:
”A dărui cultură înseamnă a dărui sete de cultură. Restul vine de la sine. Căci aşa cum dragostea cere dragoste, şi cultura cere cultură. Cultura se află chiar în setea de cultură. ”(Antoine de Saint-Exupéry);

”Ceea ce devenim depinde în mare măsură de ce citim după ce toţi profesorii au terminat cu noi. Cea mai mare universitate este o colecţie de cărţi. ”(Thomas Carlyle);

şi

”Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori ”(Charles W. Eliot),

vă invităm să ne cunoaşteţi!

                                      BIBLIOTECA VINDECǍ SUFLETUL !